Endüstriyel Zemin Betonları

Birçok endüstriyel ve ticari yapılarda zemin betonu kullanılır. Zeminler, çatı dışında kullanıcının en çok yakındığı yapı elemanıdır.

Zemin betonunun beklenen performans koşullarını belirleyerek tasarım aşamaları, malzeme türleri ve gerekli işçilik belirlenir.

Zemine oturan iyi bir beton birçok etkene bağlıdır. Bunlar;

İyi bir planlama
Dikkatli tasarım ve detaylandırma
Doğru malzeme seçimi
Eksiksiz şartname
Uygun denetim
İyi işçilik

Endüstriyel zemin betonlarında yaşanabilecek sorunları engellemek için bazı zemin performanslarına dikkat edilmelidir;

Alt temelin üniform olması ve taşıma kapasitesinin uygunluğu
Beton kalitesi
Yük taşıma kapasitesinin uygun olması
Yüzey düzgünlüğü
Derzlerde yük aktarımı
Derzlerin türü ve genişliği
İşçilik
Plak altı işlemleri
Özel yüzey işlemleri ve kaplama
Bakım ve onarım

Yapım ekibi olarak yapı sahibi, tasarımcı, alt zemin ve alt temel müteahhitleri, beton üreticisi, beton taşeronu ve kalite kontrol ekipleri ile koordinasyon içerisinde çalışarak sorunsuz bir beton zemin üretmek temel amacımızdır.

Endüstriyel Zemin Betonları